Územní plánování

Výkres základního členění území

Výkres základního členění územíVýkres základního členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahůVýkres širších vztahů

ÚP Martínkov - textová část

ÚP Martínkov - textová částÚP Martínkov - textová část

Schéma koncepce rozvoje a ochrany území obce

Schéma koncepce rozvoje a ochrany území obceSchéma koncepce rozvoje a ochrany území obce

Hlavní výkres

Hlavní výkresHlavní výkres

Koordinační výkres

Koordinační výkresKoordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres předpokládaných záborů půdního fonduVýkres předpokládaných záborů půdního fondu

Úřední deska

Vyhlášky obce Martínkov

Obecně závazná vyhláška obce Martínkov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

ÚP Martínkov - textová část
Od: 3.10.2023 Do: 31.12.2030
Autor: Josef Svoboda

Obecně závazná vyhláška obce Martínkov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ÚP Martínkov - textová část
Od: 3.10.2023 Do: 30.12.2030
Autor: Josef Svoboda

Obecně závazná vyhláška obce Martínkov o místním poplatku ze psů

ÚP Martínkov - textová část
Od: 3.10.2023 Do: 28.12.2030
Autor: Josef Svoboda

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

ÚP Martínkov - textová část
Od: 19.11.2021 Do: 31.12.2030
Autor: Josef Pléha

Obecně závazná vyhláška obce Martínkov č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

ÚP Martínkov - textová část
Od: 11.03.2021 Do: 31.12.2030
Autor: Josef Pléha

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze zasedání ZO 9. 1. 2024

ÚP Martínkov - textová část
Od: 12.01.2024 Do: 31.12.2026
Autor: David Pokorný

Usnesení ze zasedání ZO 8. 12. 2023

ÚP Martínkov - textová část
Od: 12.12.2023 Do: 31.12.2026
Autor: David Pokorný

Usnesení ze zasedání ZO 7. 11. 2023

ÚP Martínkov - textová část
Od: 10.11.2023 Do: 31.12.2026
Autor: David Pokorný

Usnesení ze zasedání ZO 7. 11. 2023

ÚP Martínkov - textová část
Od: 10.11.2023 Do: 31.12.2026
Autor: David Pokorný

Usnesení ze zasedání ZO 23. 10. 2023

ÚP Martínkov - textová část
Od: 24.10.2023 Do: 31.12.2026
Autor: David Pokorný

Informace a zprávy

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskobudějovického mikroregionu na roky 2025 – 2027 a rozpočet na rok 2024.

ÚP Martínkov - textová částÚP Martínkov - textová část
Od: 27.02.2024 Do: 30.03.2025
Autor: Josef Svoboda

Veřejnoprávní smlouva 1/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - SDH Martínkov

ÚP Martínkov - textová část
Od: 8.09.2023 Do: 31.12.2027
Autor: Josef Svoboda

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy a části k.ú. Martínkov.

ÚP Martínkov - textová část
Od: 26.05.2023 Do: 30.06.2024
Autor: Josef Svoboda

Schválený závěrečný účet za rok 2022

ÚP Martínkov - textová částÚP Martínkov - textová částÚP Martínkov - textová část
Od: 26.05.2023 Do: 30.06.2024
Autor: Josef Svoboda

Darovací smlouva

ÚP Martínkov - textová část
Od: 25.08.2021 Do: 31.08.2024
Autor: Josef Pléha

Rozpočty obce Martínkov

Rozpočtové opatření č. 2/2024

ÚP Martínkov - textová část
Od: 24.04.2024 Do: 31.03.2025
Autor: Josef Svoboda

Rozpočtové opatření č. 1/2024

ÚP Martínkov - textová část
Od: 28.03.2024 Do: 31.03.2025
Autor: Josef Svoboda

Rozpočet obce na rok 2024

ÚP Martínkov - textová částÚP Martínkov - textová část
Od: 27.02.2024 Do: 31.03.2025
Autor: Josef Svoboda

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Martínkov na roky 2023 - 2027

ÚP Martínkov - textová část
Od: 2.06.2023 Do: 31.12.2027
Autor: Josef Svoboda

Schválený závěrečný účet za rok 2022

ÚP Martínkov - textová částÚP Martínkov - textová částÚP Martínkov - textová část
Od: 26.05.2023 Do: 30.06.2024
Autor: Josef Svoboda

Povinně zveřejňované informace

Nebyly nalezeny žádné nové povinně zveřejňované informace

Organizační struktura

Organizační struktura – Obecní úřad Martínkov

ÚP Martínkov - textová část
Od: 20.10.2022 Do: 1.11.2026
Autor: Josef Svoboda

Poskytování informací

Odpověď 1-2021

ÚP Martínkov - textová část
Od: 7.06.2021 Do: 30.06.2024
Autor: Josef Pléha

Odpadové hospodářství obce

V rámci odpadového hospodářství probíhá v obci sběr tříděného i komunálního odpadu. Svoz komunálního odpadu probíhá každé sudé pondělí v ranních hodinách. Svoz komunálního odpadu provádí společnost TSMB s.r.o. Ke sběru tříděného odpadu jsou v obci zřízena čtyři sběrná místa, viz odstavec níže.

S odpady je nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Kontejnery na tříděný odpad v obci:
3x PAPÍR
6x PLASTY
3x SKLO BÍLÉ
3x SKLO BAREVNÉ
6x DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD
3x BIOODPAD
2x VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA BIODPAD

Sběrná místa tříděného odpadu

Sběrné místo „Na Výhoně“
Sběrné místo „Na Výhoně“

Sběrné místo u autobusové zastávky
Sběrné místo u autobusové zastávky

Sběrné místo na návsi
Sběrné místo na návsi

Sběrné místo u cesty do ZD
Sběrné místo u cesty do ZD

Kontakty

Obecní úřad Martínkov

Úřední hodiny:
úterý 17:00 - 19:00
pátek 17:30 - 19:30

Adresa:
Obec Martínkov
Martínkov 29
675 44 Lesonice
IČ: 00378151

E-mail: obec@martinkov.cz
E-podatelna: podatelna@martinkov.cz
Telefon: +420 568 446 319
Mobil: +420 725 101 388
Číslo účtu: 16320711/0100

Kontaktní osoby:
Josef Svoboda
starosta obce
Mobil: +420 725 101 388
Mobil: +420 606 812 999
E-mail: obec@martinkov.cz

David Pokorný
místostarosta obce
Mobil: +420 732 736 529
E-mail: davidpokorny@martinkov.cz

Zastupitelstvo obce:
SVOBODA Josef - starosta
POKORNÝ David - místostarosta

BLAŽEK Pavel
MARTÉNEK Ladislav
Mgr. VYPLAŠILOVÁ Jitka
Mgr. ŘEPA Zdeněk
Ing. VESELSKÝ Jaroslav

Odkaz na meteostanici obce Martínkov:
https://www.wunderground.com/

Znak Martínkova

Webová kamera

Webkamera obce Martínkov
V případě, že se Vám webkamera nezobrazuje, obnovte webovou stránku.

Mapa

V případě, že se Vám mapa nezobrazuje, klikněte na tento text.