Nebezpečný odpad

V pondělí 25. května bude realizován svoz nebezpečného odpadu. Materiál můžete shromažďovat mezi obecním úřadem a Lojdovými během víkendu.Jsou však stanovena některá omezení. Na sběrné místo NEVOZTE: eternit, ipu, pneumatiky od traktorů a vleků - tento materiál nebude odvezen a zůstane na místě. 
Pneumatiky z osobních automobilů je možné na sběrné místo přivézt.